Tái cấu trúc nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, gây đình trệ sản xuất, đứt gẫy chuỗi cung ứng… tác động đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Trước bối cảnh đó, một trong những giải pháp được đưa ...