Bơm vốn để doanh nghiệp phục hồi

Để phục hồi nền kinh tế, cần thiết phải bơm thêm vốn cho doanh nghiệp; Nhưng nếu không có “bà đỡ” làm chính sách, thì rất khó có thể triển khai tốt giải pháp mang tính căn cơ này.

Phương thuốc nào cứu doanh nghiệp?

Trước khó khăn chưa từng có do đại dịch, nhiều doanh nghiệp (DN) tại TP HCM đã kêu gọi 5.000 chữ ký trực tuyến đề nghị Chính phủ hỗ trợ 3 nhóm vấn đề liên quan người lao động, thuế - chi phí và tài chính - ngân hàng.